Badeværelse

Tag

Vi ved det allesammen - Tagfladen er den ydre del af vores bolig som er mest udsat for miljøets og vejrets påvirkninger. Regn og fugt som kommer ind gennem taget kan på sigt give de værste skader, men også vind, sne, frost, varme, UV-stråling og luftforurening har stor betydning for tagets holdbarhed.

Derfor er det vigtigt at man vedligeholder sit tag løbende, at man får det set efter en gang om året, især efterse omkring inddækninger og gennembrydninger - og når skaderne/utæthederne begynder at blive større at man så gør sig overvejelser om udskiftning af taget.

Vi udfører nye tage i enhver form, tegl, betontagsten, skifer, bølgeeternit - vi er behjælpelige i hele processen lige fra at forelægge forskellige egnede tagmaterialer, undertage, tagrender/nedløb, til at undersøge om der er særlige kommunale krav for tagbelægninger i jeres område og til den praktiske gennemførelse.

På mindre opgaver anvender vi vore egne stilladser, opgaven tilrettelægges så den gennemføres mest hensigtsmæssigt - ofte åbner og udfører vi en side af gangen, for at minimere risikoen for vandindtrængen. Når vi udfører tagopgaver for jer kan man ringe til os døgnet rundt - og man kan regne med at vi kommer straks hvis der er løsnet en pressenning eller lignende.

Er der ønsker omkring samtidig montering af solceller eller efterisolering kan vi også være behjælpelig hermed.

Udover vores egne fag på tagarbejder, murer og tømrer, har vi gode samarbejdspartnere inden for

  • VVS/Blikkenslager
  • Elektrikere
  • Tagpapdækkere

Vi er vant til at arbejde i beboede ejendomme og tage de hensyn, det kræver i forhold til at passe på og rydde op - så i stadig kan gøre brug af haven når vi er gået hjem..​

Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4