Badeværelse

Service

​Vi har specialiseret os i at løse service-/vedligehold og også små opgaver. De seneste års lavere konjunkturer har gjort efterspørgelsen på den type opgaver større. Vi har lyttet meget til vores kunder og har en god forståelse for, at når vores kunder har besluttet sig for at få løst en opgave, så har de også en forventning om at vi hurtigt går igang og koncentrerer os om at få opgaven udført og at vi er på opgaven indtil den er udført - og det har givet os succes... Og selvom det er små opgaver så kommer vi selvfølgelig ud for at se på opgaven og giver et skriftligt tilbud.

Her en en lille oversigt over de opgaver som vi typisk udfører som små opgaver:

 • Ophugning af betongulve, støbning af nye (ofte efter vandskader)
 • Udendørs trapper - Betonreparation og ofte også etablering af nye klinker
 • Små facadereparationer - Sætningsrevner, stenudskiftninger og reparation af puds, sålbænke
 • Skorstene - Reparation, stenudskiftninger, ny afdækning, ny zinkinddækning, nedtagning
 • Flisereparationer - Udførelse af små flisegulve, fliser i kældre, køkkenfliser, enkelte udskiftninger, udskiftning af elastiske fuger i baderum
 • Åbninger i bærende vægge - herunder afstivning og indbygning af stålbjælker/søjler
 • Brandsikring
 • Tagarbejder - Udskiftning af enkelte tagsten, reparation af rygninger/grater lagt i mørtel og ved tage med betontagsten ofte udskiftning/reparation efter udfaldet rygningskit.
 • Svampeskader - Udbedring af svampeskader af enhver art
 • Reparation af betonaltaner - frihugning af bærejern / afrensning / korrosionsbeskyttelse
 • Betonfundamenter - Udgravning/støbning herunder terrændæk
 • Fugtsikring - Fugtsikring af kældre med specialpuds
 • Understøbning af kælderydervægge / ydervægge ifbm forøgelse af rumhøjder.
 • Pudsarbejder - Indvendigt / udvendigt, loftspuds/vægpuds
 • Understrygning af tegltage
 • Udlejning af affaldscontainere og 20 fods containere

For andels-/ejerforeninger og boligselskaber tilbyder vi at lave aftaler omkring løbende vedligehold på tage-/facader sådan at der opnås bedst mulig driftsøkonomi udfra den enkelte ejendoms årsbudget - vi fastlægger og prioriterer i fællesskab med foreningen opgaverne hvor vi laver et åbent regnskab i forhold til vores tidsforbrug og materialer og fast tilknytter en af vores dygtige medarbejdere til at udføre opgaven. Og vi sørger for at den enkelte ejendoms årsbudget for vedligehold ikke overstiges.

Det er tillid og god økonomi for alle parter..

Service 1
Service 2
Service 3
Service 4